פחם עץ הוא חומר בעל מבנה נקבובי מאוד.
השטח הכולל של כל הנקבוביות בגרם אחד של פחד גדול מהשטח של חמישה מגרשי כדורסל.
שטח הפנים הגדול הוא הגורם לכך שפחם משמש כגורם הפעיל ברוב סנני המים.
איכותו של הסנן נקבעת לפי איכותו של הפחם.
הקפידו לרכוש סנני מים בעלי תקינה מתאימה.
שתו לרוויה!
צוות פילטר אאוטלט