הוראות התקנה –ספיר אלפא של עמיעד

לתשומת הלב! מסנן הספיר אלפא מסופק עם גליל סינון רשת. וודא שכיוון זרימת המים הוא מבפנים החוצה בגליל הרשת.

כיוון זרימה לא נכון או שטיפה הפוכה עלול לגרום נזק לגליל הסינון.

הוראות אחזקה – ספיר אלפא של עמיעד

אחזקה: ניקוי אלמנט הסינון במסנן ספיר אלפא יעשה כאשר לחץ המים בבית יורד ויש חשש לסתימה במסנן. כמו כן, מומלץ לפתוח את המסנן כל 3 חודשים ולבדוק את מצב סתימת הרשת. מומלץ לנקות את הרשת עם מברשת עדינה ובהתזת מים על גליל הסינון מבחוץ פנימה. מומלץ לפתוח את ברז הניקוז פעם בשבוע למספר שניות.

החלפת מחסנית סיליפוס – ספיר אלפא של עמיעד

מחסנית הסיליפוס: מחסנית הסיליפוס יושבת מעל גליל הסינון. יש להחליף את הסיליפוס במחסנית כאשר נפח הסיליפוס במיכל קטן מחצי.

אזהרה: אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!