הוראות התקנה – מיני ספיר של עמיעד

לתשומת הלב! מסנן המיני ספיר מסופק עם גליל סינון רשת. וודא שכיוון זרימת המים הוא מבפנים החוצה בגליל הרשת.

כיוון זרימה לא נכון או שטיפה הפוכה עלול לגרום נזק לגליל הסינון.

הוראות אחזקה – מיני ספיר של עמיעד

אחזקה: ניקוי אלמנט הסינון במסנן המיני ספיר יעשה כאשר לחץ המים בבית יורד ויש חשש לסתימה במסנן. כמו כן, מומלץ לפתוח את המסנן כל 3 חודשים ולבדוק את מצב סתימת הרשת. מומלץ לנקות את הרשת עם מברשת עדינה ובהתזת מים על גליל הסינון מבחוץ פנימה. מומלץ לפתוח את ברז הניקוז פעם בשבוע למספר שניות.

החלפת מחסנית סיליפוס – מיני ספיר של עמיעד

מחסנית הסיליפוס: מחסנית הסיליפוס יושבת בתוך גליל הסינון. יש להחליף את מחסנית הסיליפוס כאשר נפח הסיליפוס במיכל קטן מחצי.

אזהרה: אין לפתוח את המסנן לפני שחרור הלחץ הכלוא בו!