תקנון האתר פילטר אאוטלט

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה לפני שימוש באתר. שימושך באתר ו/או ביצוע רכישה בו כפופים לתנאי התקנון ומהווים הסכמה ללא תנאי לכל תנאיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  1. כללי
  1. אופן הקניה באתר
  1. אספקת/הובלת המוצרים

 

  1. כשרות להשתמש באתר

רשאי להשתתף אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע
  1. ביטול עסקה
  1. קניין רוחני
  1. אחריות
  1. תנאים נוספים

תקנון המבצע:

פילטר אאוטלט רשאית להפסיק, להאריך ולשנות את תנאי ומשך המבצע בכל עת ועל פי שיקול דעתה

הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלה הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה.

יתר תנאי השימוש באתר חלים על מבצע זה.

אמצעי התשלום שאנו מקבלים באתר: