תקנון האתר פילטר אאוטלט

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה לפני שימוש באתר. שימושך באתר ו/או ביצוע רכישה בו כפופים לתנאי התקנון ומהווים הסכמה ללא תנאי לכל תנאיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  1. כללי
  1. אופן הקניה באתר
  1. אספקת/הובלת המוצרים

 

  1. כשרות להשתמש באתר

רשאי להשתתף אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש ואבטחת מידע
  1. ביטול עסקה
  1. קניין רוחני
  1. אחריות
  1. תנאים נוספים

תוספת לתקנון – התחייבות למחיר הנמוך

אנחנו בפילטר אאוטלט מתחייבים למחיר הנמוך בשוק אך ורק ביחס למוצרים עליהם הוטבעה החותמת עם ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר.

תנאי ההשוואה:

תקנון המבצע:

 ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר הינה בהשוואה למחירי מוצרים זהים המוצעים למכירה על ידי חברות ישראליות בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי פילטר אאוטלט אינה מתחייבת בשום אופן שמחירי המוצרים במבצע זולים בשיעור כלשהו ממחירי מוצרים זהים שפורסמו על ידי פילטר אאוטלט בנקודת זמן אחרת.

לקוח שעמד בתנאים המפורטים לעיל, ומצא מוצר זהה שמחירו נמוך מהמחיר המפורסם באתר. בתנאים זהים לעסקה ובמועד ביצוע ההזמנה, ישלם את מחיר המוצר הנמוך, או תבוטל העסקה והלקוח יזוכה ללא דמי ביטול, על פי שוקל דעתה של פילטר אאוטלט.

פילטר אאוטלט רשאית להפסיק, להאריך ולשנות את תנאי ומשך המבצע בכל עת ועל פי שיקול דעתה

הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלה הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה.

יתר תנאי השימוש באתר חלים על מבצע זה.

אמצעי התשלום שאנו מקבלים באתר: